การเพิ่มแรงขับ Servo เป็นมอเตอร์ขนาด 24V
Servo Driver
 
 
Thaimicrotron.com : Home    
 
     
  Servo driver คือวงจรที่เพิ่มแรงขับให้กับ Servo เพื่อที่สามารถนำไปใช้กับงานที่ต้องการแรงบิดสูง  
  -สามารถควบคุม ทิศทางการหมุน ด้วยภาครับวิทยุ RC หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มีเอาต์พุตแบบ PWM ได้  
     
 
 
 
Servo ที่ใช้บังคับเลี้ยวของจักรยานไฟฟ้า
 
     
  1). ถอดวงจรควบคุมเดิมออก โดยนำแผ่นควบคุม และ ความต้านท้าน ที่ใช้ควบคุม ตำแหน่งออกมาด้วย  
 
 
 
รูปภายในของ Servo
 
     
 
 
 
แผ่นควบคุม Servo
 
     
     
     
  2). การต่อแผ่นควบคุมเดิมเข้ากับ Servo Driver  
 
 
 
วงจร Servo Driver มอเตอร์ขนาด 24 V
 
     
  มอเตอร์ที่ใช้  
 
 
 
มอเตอร์-เกียร์ที่ใช้ขนาด 24V
 
     
 
 
 
ต่อแกนมาจากแกนมอเตอร์
 
     
 
 
 
ความต้านท้าน ที่ใช้ควบคุม ตำแหน่ง (VR) เข้ากับแผ่นยึด
VR ตัวนี้เป็นตัวที่ถอดออกมาจาก Servo
 
     
 
 
 
 
 
เฟืองที่ใช้ยึดติดกับแกน VR
 
     
     
 
 
 
ประกอบแผ่นยึด ความต้านทานปรับค่าได้ และเฟือง
 
 
 
 
รูปด้านข้าง
 
  3). การปรับแต่ง  
  - ยกเฟืองขบให้ลอยไว้ก่อน (เฟืองขาว)
- ปรับเฟืองที่ต่อกับ VR ไว้ที่ต่ำแหน่งกลางๆ
- ป้อนไฟให้วงจรขับ 12 V ก่อนยังไม่ต้องถึง 24 V เดี๋ยวหมุนผิดด้านจะทำให้เฟืองและ VR พัง
- ป้อนสัญญาณ PWM ทดสอบ เมื่อมอเตอร์เริ่มหมุน ถ้าต่อถูกเฟืองทั้งสอง จะหมุนตรงกันข้าม ถ้าผิดให้กลับสายมอเตอร์
- ลองใช้มือหมุนเฟืองสีเขียวช้าๆจนหยุด แล้วค่อยกดเฟืองสีขาวลงไปให้ขบกัน
- ลองปรับขนาดของสัญญาณ PWM ตั้งแต่ 1ms-2ms จะเห็นว่ามอเตอร์จะหมุนไปทางซ้ายและขวาตามลำดับ
 
     
 
 
 
เรียบร้อยแล้วประกบแผ่นยึดด้านบน
 
     
 
 
     
   
     
 
 
     
  SMITDH EMSOMBAT ศมิทธิ์ เอมสมบัติ
     
 
 
ศมิทธิ์ เอมสมบัติ