Thaimicrotron.com : Home

วิธีการทำสาย RJ11-ICD2 โดยใช้สายแพร (Ribbon)

     
     
 
  • การใช้สายโทรศัพท์ในการทำสาย ICD2 เวลาทดลองจะทำให้ดันกันไป ดันกันมาปริ้นตีลังกาเลยก็มี เพราะสายโทรศัพท์มีความแข็ง
  • หรือ บางครั้งเราต้องการแปลงสาย RJ11 ไปเป็นสายชนิดอื่น เช่น SIP6, หรือ IDC8 เป็นต้น
 
     
 
การต่อสายแบบ RJ11-RJ11
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการใช้งาน RJ11-RJ11
 
     
 
 
     
 
การต่อสายแบบ RJ11-SIP6
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
ตัวอย่างการใช้งาน RJ11-SIP6
 
     
 
 
 
การต่อสายแบบ RJ11-IDC8
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
ตัวอย่างการใช้งาน RJ11-IDC8
 
     
  - โดยปกติแล้วสาย Ribbon ขนาด 6 เส้นจะมีขนาดใหญ่กว่า RJ11 จึงไม่สามารถใส่เข้าไปใน RJ11ได้โดยตรง จึงต้องมีการ ตัดแยกสายแต่ละเส้นออก  
 
     
ตัดสาย Ribbon ขนาด 6 เส้น
ตัดแต่ละเส้นให้แยกออกจากกัน ประมาณ 5 mm
ลักษณะสายที่แยกออกจากกันแล้ว
     
     
ให้ตัดขอบด้านข้างที่ยังเป็นแผ่นออก
ใส่สายแพรเข้าไปในแจ็ค RJ11
แต่ละเส็นจะเบียดกันจนโก่งตรงกลาง
   
ให้นำไขควงปากแบนช่วยกดให้เรียบ
     
ดูด้านข้างว่าเข้าไปสนสุดหรือยัง
ดูที่ด้านบนอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสายเข้าไปจนสุดแล้ว
ตัดเทปโฟมสองหน้าขนาด 7mm x 4mm
     
     
สอดเทปโฟมเข้าที่ด้านล่างของ RJ11
นำไปเข้าหัวด้วยคีมย้ำสาย
แจ็ค RJ11 ที่เข้าสายเรียบร้อยแล้ว
เพื่อยึดสายเข้ากับตัวหนีบ
   
     
 
     
  สำหรับผู้ที่ไม่มีคีมย้ำสาย RJ11 ให้ใช้วิธีการดังนี้  
 
     
นำด้านหลังของแจ็ค RJ11 วางเข้ากับ
นำไขควงปากแบน กดลงที่คอนแท็ค
แล้วเคาะเบาๆ เพื่อให้คอนแท็คจมลง
ปากกาที่ใช้จับ (หรือร่องโต๊ะก็ได้)
 
เขี้ยวด้านหลัง จะไปกดกับสายไฟ
   
เมื่อคอนแท็คจมลงจนสุด จะรู้สึกว่า
   
เสียงจะเปลี่ยนไป เป็นเสียงแข็งๆ
   
ทำให้ครบทั้ง 6 คอนแท็ค
 
สอดเทปโฟมเข้าที่ด้านล่างของ RJ11
ใช้ไขควงกดลงบนตัวหนีบ ให้พับไปด้านหลัง
 
เพื่อยึดสายเข้ากับตัวหนีบ
เพื่อให้กดลงกับเทปกาวเพื่อยึดสาย
 
 
 
     
     
 
     
  SMITDH EMSOMBAT ศมิทธิ์ เอมสมบัติ