ตัวอย่างการใช้งาน PICKit2 Logic Analyzer
 
 
Thaimicrotron.com : Home
 
     
  โปรกรม Logic Analyzer จะมีอยู่ใน ตั้งแต่ PICkit 2 Version 2.52 ขึ้นไป  
  สำหรับ firmware PICKit2 version เก่าสามารถ update ได้ที่นี่  
     
   ตัวอย่างวงจรเพื่อใช้ทดสอบ  
 
 
 
วงจรรับ Infared 38KHz จาก Remote โทรทัศน์
 
     
 
 
 
ต่อวงจรบนบอร์ดทดลอง
 
     
  ภาคจ่ายไฟจะใช้จาก USB port ดังนั้นใน Grop Box VDD PICkit2 จะต้องคลิกใช้เป็น On  
 
ให้แรงดันไฟ Target On เพื่อจ่ายไฟให้ Target Board  
     
 
     
  ใน Menu Tools เลือก Logic Tool...  
     
 
 
     
  กดปุ่ม Analyzer  
 
 
 
window Logic analyzer
 
     
  เลือกอัตราขยายและ Sample Rate ให้เหมาะสม  
  Zoom = 2x  
  Sample Rate = 10kHz  
  Trigger Position = Start of Data  
  ที่ Ch 1 เลือกเป็น \ คือเริ่มทำงานที่ขอบขาลง  
  occurs =1 (จำนวนครั้งของ triger ที่ตรวจจับได้ แล้วจึงเริ่ม capture)  
  กดปุ่ม RUN  
 
 
 
window ที่ปรากฏ ขณะรอ trigger เป็นไปตามเงื่อนไข
 
  ขณะรอสัญญาณอย่าปลดสาย USB ออกเพราะจะทำให้ hang ได้  
  หากต้องการให้ออกจาก capture mode ให้กดปุ่มบนบอร์ด Pickit2  
  เมื่อมีสัญญาณมาจะได้รูปสัญญาณดังรูป  
  เมื่อต้องการวัดคาบเวลาให้คลิกที่ check box Cursor  
  ใช้เมาส์ปุ่มซ้ายสำหรับ cursor X และ เมาส์ปุ่มขวาสำหรับ cursor Y จะปรากฎคาบเวลาและความถี่  
     
  เราสามารถบันทึกรูปสัญญาณได้โดยกดปุ่ม Save  
     
 
 
 
รูปสัญญาณที่บันทึกได้ จาก Remote TV SONY เมื่อกดปุ่ม POWER
 
     
  เท่านี้ก็สามรถใช้งาน Logic Analyzer จาก PICKit2 programer ได้แล้ว  
     
     
 
SMITDH EMSOMBAT
 
 
ศมิทธิ์ เอมสมบัติ