Thaimicrotron.com : Home  
(PICKit2 Lite)
เคริ่องโปรแกรม MCU-PIC ผ่านทาง USB พอร์ต
โดยใช้ connector แบบ ICD2 ตามมาตรฐาน Microchip
  เคริ่องโปรแกรม MCU-PIC ผ่านทาง USB พอร์ต  
     
  - หลังจากที่บริษัท Microchip ได้ผลิต PICkit 2 ออกมา ทำให้บอร์ดพัฒนาต่างๆ ได้บรรจุพอร์ต ICD2 ไว้เป็นมาตรฐาน สำหรับการโปรแกรม Chip และยังได้แจก วงจรและ source code เพื่อเป็นแนวทางให้นักพัฒนาได้ศึกษากัน ซึ่งสามารถ download ได้ที่ http://www.microchip.com  
     
 
 
 
เครื่องโปรแกรม PICKit 2 ของบริษัท Microchip
 
     
  - PICKit 2 เป็นเครื่องที่โปรแกรม MCU-PIC ผ่าน USB Port   ทำให้สามารถใช้งานได้ บนเครื่องที่ไม่มี serial port หรือ printer port เช่น คอมพิวเตอร์ Notebook หรือเครื่อง PC รุ่นใหม่ๆ
- มีความเร็วในการโปรแกรมสูง มีขนาดเล็ก (แต่ในบ้านเรา ราคายังสูงอยู่)
 
  - สามารถ update firmware ได้เมื่อมี version ใหม่ๆ  
     
  - ดังนั้นทาง Thaimicrotron จึงได้ออกแบบวงจรส่วน Interface ใหม่ โดยตัดส่วนที่คิดว่าไม่จำเป็นออก (PICKit2 Lite) เพื่อให้ง่ายต่อการสร้าง และ สามารถหาซื้ออุปกรณ์ได้ง่าย ผู้ที่สนใจ สามารถสร้าง ไว้ใช้งานเองได้  
     
  - ICD2 คือ In Circuit Debugging  
  โดยขาและสัญญาณเป็นมาตรฐาน สำหรับการโปรแกรม Chip ของ Microchip ส่วนคอนเนคเตอร์ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเช่น RJ11-6pin , Sip6, IDC-8 แต่จะมีขาและหน้าที่เหมือนกัน โดยขาทางด้านตัวโปรแกรมจะมีดังนี้

1) VPP ขาแรงดันไฟสูง 13V ต่อกับ ขา MCLR
2) VDD แรงดันไฟเลี้ยงให้กับ MCU ต่อกับ VDD ของ MCU
3) GND Ground ต่อกับ Ground ของบอร์ด
4) ICSPDAT Prorram Data ตัอกับขา PGD (RB7)
5) ICSPCLK Program Clock ตัอกับขา PGC (RB6)
6) AUX Auxiliary (ใช้เมื่อโปรแกรม EEProm ดูรายละเอียดใน Help)

 
   
 
วงจร PROPICUSBV1.0
 
  คุณสมบัติ  
  - สามารถโปรแแกรม MCU-PIC ที่เป็นแบบ flash ได้ ตามมาตรฐาน เช่นเดียวกันกับ PICKit 2  
  - ออกแบบวงจร Interface ใหม่ ใช้อุปกรณ์พื้นฐาน สามารถหาซื้อได้ทั่วไป  
  - เนื่องจากมีอุปกรณ์ไม่มาก สามารถออกแบบ PCB แบบหน้าเดียว ทำให้ง่ายต่อการสร้างด้วยตัวท่านเอง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้เริ่มต้น ในการศึกษา MCU ตระกูล PIC และใช้เป็น Logic Analyzer เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้  
  - Connector เป็นแบบ RJ-11 สามารถถอดเข้าออกได้สะดวก หรืออาจจะแปลงเป็นแบบ SIP-6 ,IDC-8 เพื่อใช้กับ บอร์ทดลอง หรือ บอร์ดเอนกประสงค์  
     
 
 
 
แผงวงจรต้นแบบ PROPICUSBV1.0 ที่ประกอบเสร็จ
 
     
  หลักการทำงาน  
 
  • อุปกรณ์หลักในการทำงานคือ U1-PIC18F2550 ซึ่งถูกโปรแกรมด้วย firmware ที่ download มาจาก web http://www.microchip.com (หรือสามารถ download จากด้านล่าง ของหน้านี้) มีหน้าที่รับข้อมูล HEX file ที่ผ่านการคอมไพล์แล้ว ผ่านทางพอร์ต USB เพื่อใช้ในการโปรแกรม Chip ผ่านทาง connector ICD2
  • เนื่องจากระดับแรงดันจาก USB มีขนาด 5V ดังนั้นจึงต้องสร้างแรงดันไฟสูง 13 V ที่ใช้ในการโปรแกรม ที่ขา MCLR ด้วยวงจร
    DC to DC converter ซึงประกอบด้วย Q3 และ L1 สัญญาณควมคุมแบบ PWM จะถูกสร้างผ่านขา 12 (VPP PUMP) ผ่าน R11 เข้าที่ขาเบสของ Q3    ส่วนเอาต์พุตของวงจรจะออกมาที่ขา C ของ Q3 จะถูกเรียงกระแสผ่าน schotky diode D1 แรงดันเอาต์พุตที่ได้ จะถูกป้อนกลับด้วยวงจรแบ่งแรงดัน R13 และ R14 ขาสู่ขา 2 ของ U1 (VPP FEEDBACK) เพื่อควบคุมระดับแรงดัน
  • แรงดันที่ได้ จากการเรียงกระแสแล้ว จะมีค่าเท่ากับ 13.8 V เมื่อผ่าน Q2 และ D1 จะเหลือ 13 V พอดี (เนื่องจาก Q2 เป็น แบบ Silicon เมื่อ active จะมีแรงดันตกคร่อม เท่ากับ 0.6 V และ D1 เป็นแบบ schotky diode จะมีแรงดันตกคร่อมเท่ากับ 0.2 V )
  • LED3 จะแสดงแรงดัน VDD ที่ Target board จะติดเมื่อมีการโปรแกรม หรือ แสดงแรงดันที่เข้ามาจาก Taget board
  • ขา 3 ของ U1 (VDD TGT FB) จะทำหน้าที่ตรวจสอบแรงดัน จาก connector ICD2 ว่า target มีแรงดันเข้ามาหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะทำให้ขา 3 ของ U1 (VDD TGT FB) เป็น Low ทำให้ Q1 ซึ่งเป็นแบบ PNP active เพื่อจ่ายแรงดัน 5 V ให้กับ target ขณะโปรแกรม
  • D2 มีหน้าที่ป้องกันแรงดันจาก Target board เข้าสู่ แรงดันไฟที่ได้จาก USB พอร์ต
 
     
  Download รายการอุปกรณ์  
   
 

Download

     

Software Firmware

Size

 

D/L

*

PICkit 2 V2.55.01 Install

3.9 MB

โปรแกรม PICKit2 V2.52 ใช้งานบน PC

 

PICkit 2 V2.55.01 Install with .NET Framework

30.2MB

dotnet Framework (ถ้ามีแล้วไม่ต้อง Load)

 

Readme for PICkit 2 V2.55.01

47 KB

เอกสารและเบอร์ PIC-MCU ที่โปรแกรมได้

 

PK2CMD V1.12 PICkit 2 Command Line Interface

99 KB

การใช้งานแบบ command Line

*

PCB ไฟล์ (PDF)

25 KB

  ลายวงจรพิมพ์ ด้านล่าง (Botttom Layer)

*

PCB ไฟล์ (PDF) Negative

24 KB   ลายวงจรพิมพ์ ด้านล่าง (Botttom Layer) แบบ Negative สำหรับใช้ Dryfilm

*

Top Overlay (PDF)

50 KB

  การวางอุปกรณ์ ด้านบน (Top Overlay)

 

 

 
  ท่านสามารถตรวจสอบ การ updateได้จาก http://www.microchip.com  
     
  NOTE:  
 

firmware ที่ใช้โปรแกรม U1-PIC18F2550 version ใหม่จะอยู่ในโฟลเดอร์
C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PK2Vxxxxx.hex
หลังจากที่ Install PICKit2 Vx.xxx แล้ว

 
     
  ท่านสามารถทำ PCB ด้วยตัวท่านเองได้ โดยดูจากบทความ วิธีการทำ PCB โดยใช้แผ่นใส  
  การตรวจสอบไฟล์ Adobe Acrobat ให้ตรวจสอบขนาดก่อนนำไปทำ PCB  
  สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกัย ICD2 ก็คงจะสามารถนำไปใช้งานได้แล้วครับ  
     
  การใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม PICkit 2  
  วิธีการทำ ICD2 TextTools สำหรับโปรแกรม PIC-MCU  
  การออกแบบและใช้งานบอร์ดทดลองที่มี ICD2  
  การทดสอบบอร์ด PICkit2  
  ตัวอย่างการใช้งาน PICKit2 กับ PIC 28 PIN บนโปรโตบอร์ด  
     
  PIC Develop 40 เป็นชุดพัฒนา MCU ตระกูล PIC  
   
 
     
  SMITDH EMSOMBAT ศมิทธิ์ เอมสมบัติ
Donate Thaimicrotron
ศมิทธิ์ เอมสมบัติ
 
L1 680UH R0 ohm (Jumper) R0 ohm (Jumper)