วงจรโปรแกรม PIC ผ่าน serial port
 
 
Thaimicrotron.com : Home    
 
     
  สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง PROPICUSBV1.0 แต่ไม่รู้จะโปรแกรม firmware อย่างไร สามารถใช้วงจรข้างนี้ โปรแกรม PIC18F2550  
     
     
 
 
 
วงจรที่ใช้โปรแกรม PIC18F2550 (28 pin)
 
     
  - เป็นจงจรที่ใช้โปรแกรม MCU ตระกูล PIC โดยผ่าน serial port โดยต่อวงจรในแบบ JDM Programmer  
  - ไม่ต้องมีภาคจ่ายไฟ โดยจะนำไฟจาก serial port มาแปลงเป็น +5V และ +13V ที่ใช้ในการโปรแกรม MCU แบบ high voltage  
  - สามารถนำไปใช้กับ MCU PIC ได้หลายเบอร์โดยเทียบขาใช้ตรงกัน ตามวงจรข้างบนเป็นการต่อใช้งานโปรแกรม PIC18F2550 ขนาด 28 pin  
   - ใช้ได้กับ Comport แท้ๆ เท่านั้น ส่วน Comport เสมือนที่แปลงมาจาก USB ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากแรงดันไม่พอ  
     
  หลักการทำงาน  
  จากวงจรจะอาศัยระดับแรงดัน GND กับ -15V มาเป็นภาคจ่ายไฟใช้วงจร  
  และอาศัยแรงดัน +15 ,-15 เป็นแรงดันไฟสูง เพื่อใช้ในการโปรแกรม ในโหมด high voltage  
  เนื่องจากมีอุปกรณ์ไม่มาก เราสามารถนำมาประกอบบน โปรโตบอร์ด เพื่อใช้ชั่วคราว  
  (สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง PROPICUSBV1.0 ก็จะใช้โปรแกรมเพียงครั้งเดียว )  
  :ซึ่งจะต้องใช้กับสายต่อ RS232 DB9 ที่เป็นตังผู้ทั้ง2ด้านด้วย  
     
 
 
 
การต่อวงจรบนบอร์ดทดลอง
 
     
  Software ที่ใช้ Program  
   
     
 
 
     
  สามารถ download ได้ฟรีที่ web site http://www.winpic800.com  
     
  จากเมนู settings/Hardware  
 
 
  ใน List selection of Hardware  
  เลือก JDM programer  
  เลือก Comport ที่ต่อ  
 
 
  กดปุ่ม detect device  
     
 
 
 
โปรแกรมรายงานเบอร์ที่ตรวจพบ
 
     
     
  หลังจากโหลด โปรแกรม PIKIT2 มาแล้ว  
  ให้ UNZIP แล้ว Install โปรแกรม PICKIT2
HEX ไฟล์ที่เป็น firmware จะอยู่ที่โฟลเดอร์ C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\ ชื่อว่า PK2V023001.hex
 
     
  ที่เมนู File/open เลือก HEX ไฟล์นี้  
     
  แล้วกดปุ่มโปรแกรม  
 
 
 
เมื่อโปรแกรมและตรวจสอบสำเร็จ
 
     
  Basic JDM Programer โปรแกรมเมอร์รูปแบบอย่างง่าย อีกแบบหนึ่ง  
 
SMITDH EMSOMBAT
 
 

ศมิทธิ์ เอมสมบัติ